Sofa vải Time

19,800,000.00

Mã sản phẩm: 3*65665
Kích thước: D1600 – R780 – C750
Vật liệu: Gỗ xà cừ (Mahogany) – Mút D40 chống cháy bọc vải

0866.913.602