Kệ góc liên hoàn inox hộp

8,200,000.00

0983.036.388