Giá bát đĩa cố định tủ trên

1,700,000.00

0866.913.602