GHẾ NGỒI THÔNG MINH – Y605

3,200,000.00 2,400,000.00

– Vật liệu: Sắt , đệm mút, vải bọc.

– Thương hiệu: Nhập ngoại

0983.036.388