Một số hình ảnh thi công của đội Nhôm – Kính công ty Nội Thất Phú Minh.