Một số hình ảnh thi công và lắp đặt điện – nước.

  1. Hệ thống điện.