Dự án: Thiết kế nội thất spa An Bình

Chủ đầu tư: 

Địa chỉ: 

Thiết kế và thi công: Nội Thất Phú Minh

Tổng diện tích dự án: 90m2