Dự án: Thiết kế nội thất Kinh Đô Bakery

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Định Công

Địa chỉ: 

Thiết kế và thi công: Nội Thất Phú Minh

Tổng diện tích dự án: 114m2