Văn phòng

Một số hình ảnh văn phòng công ty nội thất Phú Minh  
Read More

Showroom

Hình ảnh Showroom công ty Nội Thất Phú Minh.

Read More

Kho Hàng

Read More

Xưởng Mộc

Một số hình hảnh xưởng mộc của công ty Nội thất Phú Minh

Read More

Nhôm kính

Một số hình ảnh thi công của đội Nhôm – Kính công ty Nội Thất Phú Minh.

Read More

Đội Điện Nước

Một số hình ảnh thi công và lắp đặt điện – nước. Hệ thống điện.  

Read More

Đội Sơn Bả

Một số hình ảnh thi công của Sơn Bả của Công ty Nội Thất Phú Minh

Read More

Đội Nề

Read More